Legalizacja w Niemczech

Niemiecki rząd opulikował projekt ustawy dotyczącej pierwszego filaru procesu legaliacji konopi indyjskich, który będzie regulował prywatne i komunalne uprawy marihuany do celów rekreacyjnych. Ustawa tworzy podstawę praą dla prywatnych upraw i nienastawionych na zysk „stowarzyszeń upraw”, których członkowie będą mogli wspólnie uprawiać konopie indyjskie i dzielić się ograniczonąilością w ramach grupy na własny użtek. Oczekuje się, że ustawa trafi do rządu federalnego do zatwierdenia w połowie sierpnia. Następnie projekt ustawy zostanie rozpatrzony zarówn w niemieckim Bundestagu – niemieckim parlamencie – jak i Bundesracie jeszcze tej jesieni. Bundestag jest odpowiedzialny a ostateczną decyzję w sprawie ustawy i nie jest wymagana zgoda Budesratu. Niemcy spodziewają się, że ustawa wejdzie w życie przed końcem tego roku.

Szczegóły projektu ustawy to między innymi:
– ograniczenie domowej uprawy do trzech roślin konopi na osobę dorosłą;
– ograniczenie legalnego posiadania marihuany do 25 gramów na osobę dorosłą;
– członkowie stowarzyszeń hodowców będą ograniczeni do 25 gramów dziennie lub 50 gramów miesięcznie;
– osoby do 21 rok życia są ograniczone do maksymalnie 30 gramów miesięcznie przy ograniczonej zawartości THC wynoszącej 10%;
– wdrożenie ogólnego zakazu reklamowania i sponsorowania stowarzyszeń i hodowców zajmujących się konopiami indyjskimi.

Druga ustawa zostanie wprowadzona w związku z regionalymi projektami pilotażowymi – czyli tym, co Niemcy nazywają drugim filarem legaliacji. Niemcy poinformowały, że oczekuje się, że drugi projekt ustawy zostanie skoordynowany z Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

pl_PL